top of page
Diploma.inside.jpg

विद्यार्थी गाइडहरू

कार्यक्रम द्वारा संयुक्त विद्यार्थी गाइडहरू

तल तपाईंले अध्ययनको प्रत्येक कार्यक्रमको लागि प्रवेश आवश्यकताहरू, कार्यक्रम असाइनमेन्टहरू, र स्नातक आवश्यकताहरू बुझ्न मद्दतको लागि संक्षिप्त कार्यक्रम गाइडहरूको लिङ्कहरू फेला पार्नुहुनेछ। इच्छित विद्यार्थी कार्यक्रम गाइड पहुँच गर्न उपयुक्त लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् वा तलको संयुक्त कार्यक्रम गाइडहरू मध्ये एक चयन गर्नुहोस्। (पूर्ण कार्यक्रम गाइडहरू डाउनलोड गर्न, भ्रमण गर्नुहोस्शैक्षिक कार्यक्रमहरूवेब पृष्ठ।) 
bottom of page