top of page
teleo_seal_wht.png

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस

Teleo विश्वविद्यालय सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको प्रश्न वा टिप्पणीहरूको साथ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्:

Teleo विश्वविद्यालयले 40 भन्दा बढी देशहरूमा student अध्ययन समूहहरूको सहयोगमा दूरी शिक्षा प्रदान गर्दछ। कृपया आफ्नो देश location र तपाईंको इमेल ठेगाना र फोन नम्बर प्रदान गर्नुहोस्।

सबै फोन सोधपुछका लागि, कृपया बिहान 8.00 बजे देखि 4.30 बजे केन्द्रीय मानक समय (CST) USA बीचमा कल गर्नुहोस्: ७६३-220-8850

Teleo विश्वविद्यालय

7849 West Broadway Ave

मिनियापोलिस, MN 55445

टेलिफोन:७६३-220-8850

इमेल: info@TeleoUniversity.org 

project-zero_2clr-01.png
bottom of page