top of page

अनलाइन कक्षा

टियर 1 पास्टोरल मन्त्रालय पाठ्यक्रमहरू - अनलाइन लर्निंग स्रोतहरू 

तल तपाइँ तपाइँको प्रशिक्षण संग सम्बन्धित स्रोतहरु को लिङ्क पाउनुहुनेछ। स्रोतहरू पहुँच गर्न लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। 
coffee-2425303_1920.jpg

टियर १ भिडियो कोचिङ पहुँच गर्न तलको कोर्समा क्लिक गर्नुहोस्।पासवर्ड सङ्केत: www पछि वेबसाइट डोमेन नाम प्रयोग गर्नुहोस्। पाठ्यक्रम म्यानुअलको सामग्री पृष्ठबाट। 

Book and Eyeglasses
लिखित सामग्री

तपाईंको पाठ्यक्रमको लागि प्रदान गरिएको अतिरिक्त सामग्रीहरू पहुँच गर्न छविमा क्लिक गर्नुहोस्।

bottom of page