top of page

अक्टोबर ०८, मङ्गल

|

स्थान TBD हो

Teleo U पतन सेमेस्टर

कक्षा ८ अक्टोबर २०१९ देखि सुरु हुन्छ। Teleo University मा आवेदन दिनुहोस् र Fall Semester को लागि दर्ता गर्नुहोस्।

Teleo U पतन सेमेस्टर
Teleo U पतन सेमेस्टर

Time & Location

२०१९ अक्टोबर ०८, १९:०० – २०२० जनवरी २५, २३:००

स्थान TBD हो

About the event

सेमेस्टरको लागि हाम्रो विशेष पाठ्यक्रम BT521 महान आयोग समाप्त गर्दै छ। आज भर्ना गर्नुहोस् र यो उत्कृष्ट अनलाइन कोर्सको लागि दर्ता गर्नुहोस्।

Share this event

bottom of page