top of page

Teleo विश्वविद्यालय सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको प्रश्न वा टिप्पणीहरूको साथ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्:

पेश गर्नुभएकोमा धन्यवाद!

सबै सोधपुछका लागि, कृपया बिहान ८:०० देखि ४:३० बजे केन्द्रीय मानक समय (CST) USA: ७६३-२१३-४८१४ बीचमा कल गर्नुहोस्

7849 West Broadway Ave

मिनियापोलिस, MN 55445

 

टेलिफोन: ७६३-२१३-४८१४

इमेल: info@TeleoUniversity.org 

bottom of page